Fejø Drivkvaselaug

Lauget

Husk Generalforsamling

den 27 februar Kl. 19.30

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

Støt den sejlende kulturarv

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis, som skal tegnes, hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Lauget modtager også gerne gaver til driften.

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613

 

Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvighavn

4944 Fejø

 

 

Bestyrelsen

 

Formand

Kasper Tøgern

Andemosevej 29

4944 Fejø

Tlf. 23 82 76 19

E-mail: murermesterfejoe@gmail.com

 

Næstformand

Viggo Møller Sørensen

Herredsvej 110

4944 Fejø.

Tlf. 23 24 59 25

e-mail: annette@fejoe.dk

 

Kasserer

Marie Bengtson

Herredsvej 155

4944 Fejø

Tlf. 20 35 29 01

E-mail: mabe@celf.dk

 

Medlemmer

Finn Sloth Larsen

Storemosevej 98

4944 Fejø

Tlf. 21 42 90 16

E-mail: fsl@solkaer.one

Jørgen Beck.

Herredsvej 144. 4944 Fejø

Tlf. 27218311

 

Anne Lisbeth Petersen.

Herredsvej 99. 4944 Fejø

Tlf. 29 47 06 38

 

Bernhard Jeppesen.

Dybvigvej 8. 4944 Fejø

Tlf. 21 53 03 24

 

Sidste Nyt.

Fornyet status som Historisk Monument

For Fartøjet Christiane

Så er Mæfikken og Christiane

kommet på land, sejlsæsongen er sludt for 2016

Christiane på Flensborg Fjord Pinsen 2014.

Husk TS.Stævne 2017

Links

Dybvig Havn 1932

Christiane Flensborg Fjord

Mæfikken Flensborg Fjord