Fejø Drivkvaselaug

Sidste nyt.

Links

19. august fejer vi Mæfikkens 100 års dag.

Mæfikken 2010

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

Støt den sejlende kulturarv

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis, som skal tegnes, hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Lauget modtager også gerne gaver til driften.

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613

 

Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvighavn

4944 Fejø

 

 

Bestyrelsen

 

Formand Næstformand

Marie Bengtson Bernhart Jeppesen

Herredsvej 155 Dybvigvej 8

4944 Fejø 4944 Fejø

Tlf. 20 35 29 01 Tlf 21 53 03 24

E-mail: Mariebengtson50@gmail.com

 

Kasser Medlem

Finn Sloth Larsen Jørgen Beck

Storemosevej 98 Herredsvej 144

4944 Fejø. 4944 Fejø

Tlf. 21 42 19 16 Tlf. 27 21 83 11

E-mail: fsl@solkaer.one

 

Medlem Supelant

Kasper Tøgern Annelisbeth Petersen

Andemosevej 29 Herredsvej 99

4944 Fejø 4944 Fejø

Tlf. 23 82 76 19 Tlf.29470638

E-mail: murermesterfejoe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Sidste Nyt.

Fornyet status som Historisk Monument

For Fartøjet Christiane

Dybvig Havn 1932

Christiane Flensborg Fjord

Mæfikken Flensborg Fjord

Søren kran kommer den 29. april og sætter både i vandet